You are here

中大創業者聯盟「Happy Hour」第一輪第九回 - 創業甘苦談 : 創業路與資金

創業路上,為公司搵資金係一個難以避免嘅難關。依個時候,初創企業可以點做呢?今次我哋請嚟科德施基因嘅聯合創辦人及技術總監余志承博士同我哋分享佢嘅創業歷程,談談創業路上嘅甘與苦。